reglement – Gaarman stiens

Reglement braderieën/markten

Reglement braderieën/markten Gaarman Stiens
1)      De braderie/markt wordt georganiseerd door Gaarman Stiens gevestigd te Stiens, deze wordt vertegenwoordigd door Herman Gaarman
Alle deelnemers zowel bedrijfsmatig, stichtingen, verenigingen, goede doelen of particulieren dienen zich te houden aan de regels en bepalingen van de organisatie.

2)      Aanmelden kan tot één week voor aanvang het evenement door het inschrijfformulier via de website (www.gaarmanstiens.nl) naar ons te verzenden. Dit geldt als ontvangst van uw inschrijving. Na binnenkomst zal de organisatie van de braderie uw aanmelding in behandeling nemen, dit om branchebescherming zo veel als mogelijk enz. te waarborgen.

3)      Op het inschrijfformulier dient u een duidelijke omschrijving te geven van de producten die u verkoopt of verhandelt. Mocht u uw inschrijving niet waarmaken en verhandelt u producten waar u niet mee heeft ingeschreven kan Gaarman Stiens besluiten dat u dit product moet verwijderen.

4)      Standhouders mogen geen namaak artikelen verkopen op onze markten. Verkoopt u toch namaak artikelen of twijfelen wij aan de echtheid van uw product dan kunnen wij u verplichten deze van de kraam te halen, of anderzijds de politie hierover te informeren.

5)      Na akkoord van de organisatie ontvangt u de bevestiging tot deelname, met daarin uw relatienummer, dit nummer is van belang bij de verdere communicatie, dus bewaar dat goed! De kosten voor het deelnemen aan de braderie/markt welke in de mail vermeld zijn, dienen van te voren te worden (uiterlijk één week voor aanvang de braderie/markt) overgemaakt op ons rekeningnummer van de ABN AMRO bank met vermelding van het relatienummer.
Rekeningnummer: NL91 ABNA 0522 5373 40 t.n.v. Gaarman Stiens
Als het bedrag op ons rekeningnummer is bijgeschreven is uw deelname definitief en verklaart u zich akkoord met de inschrijving/deelname en het reglement.

6)      In de deelname is inbegrepen: de door u gereserveerde overdekte marktkraam
(afm. 4 x 1 meter) of een meervoud hiervan, een grondplaats voor eigen verkoopplek of een plek op de rommelmarkt.

7)      Het verkopen van etenswaar en drank is alléén mogelijk in overleg met de organisatie en na het verstrekken van de daarvoor geldende vergunning(en) door de organisatie. De kosten van de betreffende vergunning(en) dient door de deelnemer aan de organisatie vooraf te worden betaald. U ontvangt hiervan een factuur.

8)      De standplaatsen worden door toegewezen door de organisatie

9)      De inrichting en toegang tot uw marktkraam/grondplaats is mogelijk vanaf het tijdstip welke door de organisatie is vastgesteld. Eerder komen heeft geen zin want wij zijn dan nog aan het opbouwen. De afbouw van uw marktkraam/grondplaats is pas mogelijk als de braderie/markt is afgelopen, eerder afbouwen is niet toegestaan i.v.m. lege plekken en de verkeersveiligheid op het braderie/markt terrein.

10)     Tussen de aanvang van de braderie/markt en de afbouw is alle verkeer langs het gehele terrein niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk je auto of welk ander vervoermiddel dan ook bij de marktkraam of grondplaats te parkeren, dit is uitsluitend toegestaan na afspraak met de organisatie. Bij het laden en lossen dien je je auto of ander vervoermiddel dusdanig te parkeren dat overige vervoersmiddelen vrije doorgang hebben.

11)     Wanneer u 30 minuten voor aanvang van de markt nog niet ter plaatse bent behoud Gaarman Stiens het recht de kraam op een andere wijze in te vullen dan wel te verhuren.

12)     Annuleren van een markt/evenement kan tot zeven dagen voor de markt of evenement. De annulering dient altijd schriftelijk of per mail aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering in de laatste week voor het evenement worden er geen gelden geretourneerd en dient het volledige bedrag aan ons te worden voldaan. Bij het wegblijven zonder annulering zullen vijftig procent extra kosten bovenop de bestaande factuur in rekening worden gebracht. Tevens behoud Gaarman Stiens zich het recht, u voor reeds toegewezen markten alsnog een afwijzing te geven.

13)     Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten dien je je te allen tijde uitsluitend tot de organisatie te wenden. Aanwijzingen van politie, brandweer, ambulance en medewerkers van Gaarman Stiens dienen stipt opgevolgd te worden. De E.H.B.O. post is voor iedereen altijd bereikbaar zonder toestemming van de organisatie.

14)     Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij aanricht aan derden, de gehuurde marktkraam en het materiaal van de organisatie. Bij eventuele schade zal de rekening hiervan bezorgd worden bij de betreffende deelnemer.

15)     Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

16)     Iedere deelnemer is verplicht zijn marktkraam/grondplaats op te ruimen en 
het afval af te voeren.

17)     Gaarman Stiens behoudt zich het recht, standhouders/deelnemers die zich tijdens het evenement te buiten gaan aan overmatig drankgebruik en hierdoor last of hinder veroorzaken te verwijderen.

18)     Iedere deelnemer met dranken of voeding moet ervoor zorgen dat bij start van de braderie/markt er tenminste 1 vuilniszak/bak bij zijn standplaats staat. Tevens dient de standhouder van etenswaren zich te houden aan de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en brandweer.

19)     Iedere deelnemer moet zelf (indien nodig) voor verlichting in de marktkraam zorgen (stroom kan door ons geregeld worden, dit kunt u aangeven in het inschrijfformulier).
De stroomkabels mogen niet over de openbare straat lopen dus dit moet bovenlangs gebracht worden, zorg zelf voor voldoende verlengsnoer en deugdelijk materiaal i.v.m. schade.

20)     Voor een Kerstmarkt geldt, dat de kramen aangekleed dienen te worden in kerstsfeer en de aangeboden (te verkopen) producten dienen
kerst gerelateerd te zijn.

21)     Bij het niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht voor diegene te verwijderen van de braderie/markt en uit te sluiten voor komende evenementen van Gaarman Stiens.

22)     De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat voor schade ook geleden door deelname aan en of eventuele wijziging(en) en/of afgelasting(en) van de door Gaarman Stiens georganiseerde evenementen.

23)     Als het evenement niet doorgaat is geen verhaal op de organisatie mogelijk, niet financieel, niet anderzijds. Een evenement kan bijvoorbeeld niet doorgaan door slecht weer of door een sommatie of beslissing van de overheid of gezaghebbende instantie.

24)     Door het inschrijfformulier te verzenden of door deel te nemen aan het (bepaalde) evenement verklaard u het reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.

25)     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

26)     Let op! U moet zich wettelijk kunnen legitimeren, ook bij onze evenementen.

Gaarman Stiens
 Skilwei 21 / 9051 AE Stiens 
www.gaarmanstiens.nl
 info@gaarmanstiens.nl
 T. 058 – 216 39 38
 M. 06 – 22 23 15